H ASEP SUNANDAR S

H ASEP SUNANDAR S смотреть последние обновления за сегодня на .

Resi Ganda Suta (Tolengas, 2004) - H. Asep Sunandar Sunarya

5083
87
24
06:06:33
26.11.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, bulan Juni 2004. SINOPSIS AWAL CARITA Sinigeug di Karaton Karajaan Astina, Sang Naléndra Prabu Duryudana keur ngayakeun sinéwaka jeung para tokoh saperti Resi Bisma, Resi Dorna, Patih Sengkuni, katut para Kurawa. Sang Naléndra téh keur nandangan sedih prihatin ningali kaayaan nagrina nu keur ngalaman bancang pakéwuh, harénghéng dédéngéan, musibah dimana-mana. Sang Prabu ménta kamandang ti para sepuh ngeunaan kaayaan nagara jeung kudu kumaha nungkulanana. Resi Bisma jeung Resi Dorna ngadadarkeun kamandangna. Teu sawatara lila, aya tamu nyaéta Hyang Otipati Jagatnata ti Sawarga Maniloka. Maksud ngadatangan Karaton Astina nyaéta méré béja yén kaayaan di Sawarga Maniloka keur dina kaayaan geunjleung, hawa panas nyongkab. Cenah nu ngalantarankeun kitu téh sumberna ti ngadegna pasantrén di Lebak Cawéné, tutugan Gunung Rotawu nu masih réh ka banasapon wewengkon Astina. Kukituna Hyang Otipati méré pancén ka urang Astina supaya numpes pasantrén nu dipingpin ku Resi Ganda Suta. Carios salengkepna, mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya - Cepot Jadi Sanghyang sedih tapi hayang seuri

50955
359
15
03:45:04
25.11.2022

Pagelaran Wayang Golek Bobodoran H. Asep Sunandar Sunarya (Alm) Mugia Salirana ditempatkeun ditempat nu paling sae , Aamiin... - Cepot Rarabi : 🤍 Parta Krama : 🤍 Tirta Wanara Suta : 🤍 jara Sabda : 🤍 Bambang Surya Ningrat : 🤍 Cepot Kembar : 🤍 Sukma Sajati : 🤍 Dewi Nila Ningrum : 🤍 Panca Suta : 🤍 Sukma Dewa Kusuma : 🤍 Dewi Priasmara : 🤍 Trijaya Sakti : 🤍 Astrajingga Tiwikrama : 🤍 Dawala Gugat : 🤍 Ilustrasi Amar Sakti : 🤍 Sanghyang Nata Dewa : 🤍 Bambang Melasrana : 🤍 Kombayana Ngalalana : 🤍 Prabu Wiramanaik : 🤍 Jaka Gintiri : 🤍 Sanghyang Danar Wilis : 🤍 -Next Wisang Geni : Kembang Cangkok : Wahyu Cakra Wirata Parwa : Erawan Palastra : Wanara Suta : Bima Murka : Sayembara Dewi Kunti : Alap-Alap Erawati : Bambang Pawana Aji : Prabu Nalaka Suraboma Pejah : Jabang Tutuka : Kresna Murka : Dewa Nur Cahya : Bambang Pramudita : Kompilasi Bobodoran Cepot 1 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 2 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 3 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 4 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 5 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 6 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 7 : 🤍

PANGAOSAN || H. ASEP SUNANDAR SUNARYA

187839
1503
35
01:25:57
13.04.2022

#Ngabuburit#Pangaosan#AsepSunandarSunarya

Pandu Dewanata Krama (GSL, Subang, 2012) - H. Asep Sunandar Sunarya

78185
802
74
05:04:25
10.09.2022

Pagelaran wayang golék ti rombongan Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu waktu ngagejrak di Subang dina Acara Gubernur Saba Lembur (Gubernur Jabar Ahmad Héryawan) sakaligus ngareuah-reuah milang kala Kab. Subang nu ka-64, tanggal 21 April 2012. Aya kalepatan di awal video diketik 12 April, sakedahna 21 April. Perkawis eusi carita lakon Pandu Dewanata Krama atawa Pandu Rarabi, Sayémbara Déwi Kunti, rupina para wargi tos pada aruninga. Ngalalakonkeun Radén Pandu putra panengah Raja Astina, Kresna Dipayana atawa Abiyasa nu miluan sayémbara di Karajaan Manduraharja. Raja Mandura, Kuntiboja ngayakeun sayémbara pikeun néangan piminantueun. Saha-saha nu bisa ngéléhkeun Rd. Soda salaku jago sayémbara dina adu kasaktén, baris meunangkeun Déwi Kuntinalibrata putri raja, salaku pamajikanana. Carios lengkepna mah mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag.

Asep Sunandar Sunarya dakwah sunda lucu tapi menyentuh

4783587
20755
867
01:19:14
02.08.2018

dakwah lucu tapi menyentuh ini rekaman video udah lama cuman baru di upload sekarang bagi yang suka bantu share like komen

BUDAK BUNCIR (GSL, TMII, 2012) - H. Asep Sunandar Sunarya

119783
1126
117
07:12:48
27.08.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja pingpinan H. Asép Sunandar ieu minangka ngeusi salah sahiji acara Gubernur Saba Lembur nu dialpukahan ku Gubernur Jawa Barat harita, H. Ahmad Héryawan. Pagelaran di anjungan Jawa Barat TMII, Jakarta, bulan Mei 2012. SINOPSIS BUDAK BUNCIR Sinigeug. Di Karaton Madukara, Arjuna kadatangan Resi Kombayana atawa Dorna nu cenah diutus ku Raja Astina, Duryudana. Maksud nepungan Arjuna téh minangkana mah ngayakeun “rékonsiliasi” (daméy) antara Pandawa jeung Kurawa nu geus lila dina pacogrégan, mumusuhan, hayoh wé silih arah pati. Rékonsiliasi éta antara Pandawa jeung Kurawa kudu bébésanan. Gatotkaca kudu dikawinkeun jeung putri Duryudana, Déwi Lesmining Puri. Tapi tawaran ieu ditampik ku Gatotkaca. Alesanana, Gatotkaca téh can aya sir pikeun rumah-tangga. Arjuna jeung Resi Dorna keukeuh maksa ka Gatotkaca kudu nurut kahayang kolot. Kusabab keukeuh embung, Arjuna ngancam Gatotkaca rék dipaéhan. Malah Semar Badranaya nu ngahalangan Arjuna supaya ulah mergasa Gatotkaca, kalah diciduhan ku Arjuna. Sikep Arjuna kitu alatan dipangaruhan ku Dorna. Waktu Semar rék ditubles ku badama Arjuna, Semar ngaleungit, kitu deui Gatotkaca kabur ti karaton Madukara. Lalampahan Gatotkaca ahirna anjog ka hiji patapaan Tutugan Gunung Parasu (kadang dalang nyebut Rotawu) nu diadegkeun ku Pandita Merakaca. Di patapaan éta, Gatotkaca hayang maguron ka Pandita Merakaca. Gatotkaca disarankeun supaya miluan sayémbara di Karajaan Tirta Dahana pikeun meunangkeun Putri Dahana Wati. Tapi saméméhna, Gatotkaca kudu salin jinis heula jadi jalma nu goréng patut, nu katelah Budak Buncir. Carios salajengna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

CERAMAH SUNDA_DALANG ASEP SUNANDAR S_SEBELUM MENINGGAL

4191495
19648
910
01:05:17
21.05.2019

Adil Vision Sindangheula, Banjarharjo, Brebes

WAYANG GOLEK DALANG ASEP SUNANDAR SUNARYA | SUKMA SAJATI (FULL) HD SERU !!! & LUCU PISAN

7795425
31374
1503
03:51:23
20.12.2019

Pagelaran Wayang Golek Dalang : Asep Sunandar Suraya GIRI HARJA 3 Bandung Carios : SUKMA SAJATI #ASEPSUNANDARSUNARYA #WAYANG_GOLEK #GIRIHARJA

Semar Jadi Raja (Tanjungmedar, 2012) - H. Asep Sunandar Sunarya

11529
127
19
05:18:26
13.08.2022

SINOPSIS AWAL CARITA Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan dalang Asép Sunandar Sunarya mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Kacamatan Tanjungmedar Sumedang bulan April 2012. Dina raraga hiburan peresmian Kantor Kacamatan nu anyar, sakaligus ngareuah-reuah milangkala nu ka-434 Kabupaten Sumedang. Sinigeug, di karaton Balé Mercu Konda Sawarga Maniloka, Sanghyang Otipati Jagatnata kasumpingan rakana nyaéta Sabda Palon, Semar Badranaya atawa Sanghyang Ismaya. Sawala diayakeun di Balé Himawat disaksian ku Kabayan Déwa, Batara Narada. Semar nyumpingan adina téh dina raraga ménta pertanggungjawaban Sanghyang Otipati salaku raja diraja tilu buana kaasup marcapada nu dicingan ku manusa. Dina hal ieu, Semar ngawakilan rahayat ogé husus minangka ngageuing nu jadi adina. Intina mah Semar nanyakeun kunaon Sanghyang Otipati ngantep sagala karusakan, pacéngkadan di marcapada. Saterusna ménta solusi pikeun nungkulan konflik di Astinapura antara Kurawa jeung Pandawa nu marebutkeun tahta karajaan sabada Pandu Déwanata tilar dunya. Sanghyang Otipati méré saran supaya pusaka Jamus Layang Kalimusada nu dicekel ku Semar dibikeun ka manusa nu bisa ngajawab tatarucingan ngeunaan bab ka-Pangéranan jeung kamanusaan. Semar jeung Batara Narada dipapancénan supaya nyieun karajaan di jero Karajaan Astina. Semar nyamar jadi raja di Karajaan Ajar Padang maké gelar Prabu Wiramanik. Sedengkeun Batara Narada jadi papatihna maké gelar Wiradenta. Carios salajengna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag.

Astrajingga Kembar (GSL, Depok, 2012) - H. Asep Sunandar Sunarya

29935
338
83
05:14:34
08.10.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja pingpinan H. Asép Sunandar ieu minangka ngeusi salah sahiji acara Gubernur Saba Lembur nu dialpukahan ku Gubernur Jawa Barat harita, H. Ahmad Héryawan. Pagelaran di Kota Depok, Bogor, 15 Desember 2012. = SINOPSIS ASTRAJINGGA KEMBAR Sinigeug. Di padépokan alas Saptarengga, Begawan Abiyasa kadatangan incu jeung buyutna nyaéta Arjuna jeung Gatotkaca. Maksud nepungan éyangna téh rék ménta pitunjuk saha nu maling mustika Layang Jamus Kalimusada. Dina adegan ieu, Bagawan Abiyasa mapatahan incu jeung buyutna. Méré saran ka Arjuna supaya nepungan Batara Kresna nu boga pusaka Logan Lopian. Saterusna Arjuna rék nepungan Batara Kresna, sedengkeun Gatotkaca rék nyusul bapana, Bima nu keur ngudag-ngudag Cépot nu cenah suwung di Tumaritis. Aya nu mireng si Cépot keur kukulamprengan di sawatara tempat. Bima ngarasa bingung jeung keuheul ka si Cépot. Aya sora Cépot di lebah kidul, disusul bet pindah sorana di lebah kalér. Kitu wé terus teu aya tungtungna. Dina hiji kasempetan, Bima jeung anakna Gatotkaca ngepung si Cépot. Ahirna si Cépot katéwak. Si Cépot ngaku yén nu ngiwat pusaka Layang Jamus Kalimusada téh manéhna. Di palebah dieu, Bima jeung Gatotkaca teu walakaya nyanghareupan si Cépot. Carios salajengna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

Cepot Debat Jeung Semar Masalah Aqidah # Alm. Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya

8980442
39433
2550
00:31:30
14.01.2021

#CepotDebatJeungSemar# DalangAsepSunandarSunarya#

Ceramah Terbaik Asep Sunandar Sunarya

2857917
10889
518
00:57:04
04.04.2019

Jaya Tigasan (GGM Majalengka, 2007) - H. Asep Sunandar Sunarya

15409
166
31
04:43:20
08.07.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan ki dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Lapang GGM Majalengka tanggal 8 September 2007. Dina raraga HUT nu ka-9 PAN (Partai Amanat Nasional). Mung hapunten pisan audiona aya nu awon nu dialatankeun ku faktor alam. Waktu harita angin ngagelebug pisan di Lapang GGM nu mangaruhan kana pakakas sound sistemna. Pami niténan kontén wayang golék di Yutub nu dalangna H. Asép Sunandar Sunarya, can pernah aya nu ngaplod nu lalakonna Jaya Tigasan boh dina format video live atawa audio. Rupina mung nembé di cénel ieu sanajan dina format rékaman audio.

Wayang Golek Bobodoran Asep Sunandar Sunarya - Kompilasi Bobodoran Cepot

4104042
15317
276
01:04:42
22.01.2021

Pagelaran Wayang Golek Bobodoran H. Asep Sunandar Sunarya (Alm) Mugia Salirana ditempatkeun ditempat nu paling sae , Aamiin... - jara Sabda : 🤍 Bambang Surya Ningrat : 🤍 Cepot Kembar : 🤍 Sukma Sajati : 🤍 Dewi Nila Ningrum : 🤍 Panca Suta : 🤍 Sukma Dewa Kusuma : 🤍 Dewi Priasmara : 🤍 Trijaya Sakti : 🤍 Astrajingga Tiwikrama : 🤍 Dawala Gugat : 🤍 Ilustrasi Amar Sakti : 🤍 Sanghyang Nata Dewa : 🤍 Bambang Melasrana : 🤍 Kombayana Ngalalana : 🤍 Prabu Wiramanaik : 🤍 Jaka Gintiri : 🤍 Sanghyang Danar Wilis : 🤍 -Next Cepot Rarabi : Wisang Geni : Kembang Cangkok : Wahyu Cakra Wirata Parwa : Erawan Palastra : Wanara Suta : Bima Murka : Sayembara Dewi Kunti : Alap-Alap Erawati : Parta Krama : Bambang Pawana Aji : Prabu Nalaka Suraboma Pejah : Jabang Tutuka : Kresna Murka : Dewa Nur Cahya : Bambang Pramudita : Kompilasi Bobodoran Cepot 1 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 2 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 3 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 4 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 5 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 6 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 7 : 🤍

WAYANG GOLEK Arjuna Rarabi - H.Asep Sunandar Sunarya | Full Video

468809
1659
123
03:39:34
12.05.2020

H.Asep Sunandar Sunarya - Dina Lalakon Arjuna Rarabi..Wilujeung Nyakseni Kanggo Ka Pamirsa Sadayana..Ulah Hilap Subscribe 😊

Semar Murka - Wayang Golek H. Asep Sunandar Sunarya (Alm)

349073
1800
54
02:22:43
03.06.2022

#semar #wayanggolek #asepsunandarsunarya #cepot #dewala

NGAJI NU MATAK SADAR KANA DIRI ~ Wayang Golek ki Dalang Asep Sunandar Sunarya ~ Giri Harja 3

40632
330
0
00:33:23
24.11.2022

Cuplikan dialog Wayang golek ki Dalang Asep Sunandar Sunarya GIRI HARJA 3 yang penuh dakwah ini tiada tujuan lain selain sebagai media Syi'ar ILMU TAUHID dan ILMU MAKRIFAT semata , mencontoh jejak DAKWAH para Wali yang menyebarkan Agama Islam salah satunya dalam pertunjukan Seni Wayang golek Video hanya sebagai ilustrasi karna rekaman aslinya hanya AUDIO MP3 saja Kami tidak bermaksud mengambil hak cipta AUDIO INI karna hak cipta sepenuhnya adalah milik Almarhum Abah Asep dan keluarga nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua,, dan semoga Almarhum Abah H. Asep Sunandar Sunarya mendapat tempat yang Istimewa di Sisinya amiin....! Khususon Alm. Abah Asep Sunandar Sunarya Al Fatihah .....!! NGAJI NU MATAK SADAR KANA DIRI ~ Wayang Golek ki Dalang Asep Sunandar Sunarya ~ Giri Harja 3 #wayanggolek #dalangasepsunandarsunarya #girihajra3 #dakwahmakrifatwayanggolekasepsunandarsunarya #dakwahtauhidwayanggolekasepsunandarsunarya #dakwahwayanggolekasepsunandarsunarya #dakwahilmutauhidtingkattinggi #ilmutauhidtingkattinggi #ilmutauhid #wayanggolekasepsunandarsunarya #wayanggolek #golek #dawalavsbataraguru #wayanggolekasepsunandarsunaryafull #wayanggolek #wayanggolekbodoran #wayanggoleklucu #wayanggolekasepsunandarlucu #wayanggolekasepsunandarsunaryamp3 #wayanggolekasepsunandarsunaryabobodoran #wayanggolekfulldakwah #mp3wayanggolek #wayanggolekceramah #wayanggolekcepotdakwah #wayanggolekcepotlucu #wayanggolekcepotbodor #wayanggolekcepotmabok #pepelingwayanggolek #wayanggolekngajidiri #wayanggolekngajitauhid #lalakonwayanggolek #wayanggolekngajihakekat #semarngajihakekat #cepotdakwah #cepotngajitauhid #cepotngajirasa #cepotmerepepeling #cepotjadiustadz #cepotceramah #cepotngajimarifat #cepotngajihakekat #wayanggolekcepot #wayanggolekngajirasa #wayanggolekngajidiri #wayanggolekngaji #wayanggolekpepelingdiri #wayanggolekwejangan #wayanggolekelmumarifat #wayanggolekpanggeuingati #wayanggolekngajisiki #ngajisiki #pepelingsemar #semarngajidiri #semarngajihakekat #wayanggolekpepelingkahirupan #wayanggolekasepsunandarsunaryalucu #wayanggolekasepsunandarsunaryamp3 #dakwahwayanggolekasepsunandarsunarya #dakwahwayanggolekasepsunandar #dakwahwayangasepsunandar #dakwahislam #dakwahlucu #ceramahwayanggolekasepsunandar #ceramahwayanggolek #ceramahwayanggolekasepsunandarlucu #ceramahwayanggolekilmutauhid #ceramahwayanggolekcepot #ceramahwayanggolekasepsunandarsunarya #ceramahtauhidwayanggolek #ceramahsundawayanggolek #ilmutauhidtingkattinggi #wayanggolekasepsunandarsunaryabobodoran #ngajisiki #ngajimataholang #wayanggolekngajisiki #ngajisikimataholang #elmujatidiri #wayanggolekjatidiri #wayanggolekasepsunandarsunarya #wayanggolekasepsunandarcepotjadiajengan #wayanggolekasepsunandarbudakbuncir #wayanggolekasepsunandarcepotrarabi #wayanggolekasepsunandarcepotjadiraja #wayanggolekasepsunandarsunaryamabok #wayanggolekbudeg #wayanggolekceramahagama #wayanggolekceramahlucu #wayanggolekceramahngajidiri #wayanggolekcepot #wayanggolekdakwahcepot #wayanggolekdakwah #wayanggolekdakwahmakrifat #wayanggolekdakwahlucu #wayanglucu #cepotlucu #cepotdakwah #cepotceramah #cepotngaji #ngajisiki #mataholang #makrifattingkattinggi #dakwahmakrifattingkatdewa #pituahsicepot #dakwahmakrifat #dawaladakwahmakrifat #dakwahmakrifattingkatdalam #rezhapicture #dakwahmakrifattingkatanpalingdalam #dawalangajimakrifat #dawalangajidiri #asepsunandarsunarya #ceramahasepsunandarsunarya #dakwah #dakwahtauhid #dakwahmakrifat #cuplikandakwah #ngajidiri #dakwahwayanggolekasepsunandarsunaryagiriharja3

Bandung Bandawasa Nitis (Live Buahdua, 2003) - H. Asep Sunandar Sunarya

39589
408
67
04:30:14
25.09.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan ki dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu waktu ngagejrak di Dusun Cinungku, Desa/Kec. Buahdua Kab. Sumedang, tanggal 20 Februari 2003. Bisa disebut pagelaran live langka. Pagelaran ieu dina raraga sukuran jatukramina Umay Hadijah & Taufik Ismail putrana Bapa Iwir Wiratma & Ibu Cicih. Mung hanjakal VCD bagéan katiluna teu kapendak. Sanaos kitu, mudah-mudahan video ieu tiasa ngubaran para penggemar Abah Asép dina format video gambar. Perkawis eusi carita rupina para wargi tos pada aruninga. Ngalalakonkeun Bima anu nungtut pihak Kurawa mikeun karajaan Astina ka Pandawa. Tapi dina kanyataanana pihak Kurawa jalir jangji. Bima dibobodo supaya ngabukbak Alas Amer nu saterusna katitisan sukma Dewa Bandung Bandawasa.

Ngajadi Dewana SEMAR - Wayang Golek H. Asep Sunandar Sunarya (Alm)

872563
4534
148
03:02:55
07.05.2022

#wayanggolek #asepsunandarsunarya #semar #cepot #dewala

Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya - Cepot Ngutruk alatan Harta Karun Semar

229608
1519
83
03:34:54
18.11.2022

Pagelaran Wayang Golek Bobodoran H. Asep Sunandar Sunarya (Alm) Mugia Salirana ditempatkeun ditempat nu paling sae , Aamiin... - Parta Krama : 🤍 Tirta Wanara Suta : 🤍 jara Sabda : 🤍 Bambang Surya Ningrat : 🤍 Cepot Kembar : 🤍 Sukma Sajati : 🤍 Dewi Nila Ningrum : 🤍 Panca Suta : 🤍 Sukma Dewa Kusuma : 🤍 Dewi Priasmara : 🤍 Trijaya Sakti : 🤍 Astrajingga Tiwikrama : 🤍 Dawala Gugat : 🤍 Ilustrasi Amar Sakti : 🤍 Sanghyang Nata Dewa : 🤍 Bambang Melasrana : 🤍 Kombayana Ngalalana : 🤍 Prabu Wiramanaik : 🤍 Jaka Gintiri : 🤍 Sanghyang Danar Wilis : 🤍 -Next Cepot Rarabi : Wisang Geni : Kembang Cangkok : Wahyu Cakra Wirata Parwa : Erawan Palastra : Wanara Suta : Bima Murka : Sayembara Dewi Kunti : Alap-Alap Erawati : Bambang Pawana Aji : Prabu Nalaka Suraboma Pejah : Jabang Tutuka : Kresna Murka : Dewa Nur Cahya : Bambang Pramudita : Kompilasi Bobodoran Cepot 1 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 2 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 3 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 4 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 5 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 6 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 7 : 🤍

Taman Maria Kaca (Situraja, 2007) - H. Asep Sunandar Sunarya GH3

41121
376
77
05:35:29
03.06.2022

Pagelaran wayang golék Guriharja 3 pingpinan ki dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Lapangan sépak bola Situraja Sumedang tanggal 5 Mei 2007. Dina raraga hiburan Hari Jadi Sumedang nu ka-429. - Sinopsis Awal Carita : Carita ieu mun nilik alurna mirip jeung carita Trijaya Sakti. Ngan dina Trijaya Sakti teu nyabit-nyabit Taman Maria Kaca. Bisa disebut carita ieu langka. Hanjakal teu gaduh videona, mung gaduh audiona waé. Sinigeug di karaton Balé Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka, Hyang Otipati Jagatnata keur dideuheusan ku Batara Narada jeung Batara Indra salaku ketua pangwangunan Taman Maria Kaca. Tujuan diwangunna Taman Maria Kaca téh nyaéta husus pikeun ditempatan ku mahluk-mahluk nu bener-bener babakti ka Hyang Agung. Sabot timbal wacana, torojol Batara Kala, anakna Hyang Otipati. Ku ningali paroman jeung rigigna jelas Batara Kala boga maksud teu hadé. Komo bari mawa wadyabaladna nu kabéhanana para denawa. Carios salengkepna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

Sanghiyang Wirayudha (Purwakarta, 2011) - H. Asep Sunandar Sunarya

403351
2156
210
05:54:07
12.09.2020

Tema : Upaya Pelestarian Kesenian Wayang Golek Melalui Media Sosial Pagelaran wayang golek yang berjudul Sanghiyang Wirayudha dengan dalang Asep Sunandar Sunarya dari Giriharja 3 ini digelar di kawasan Situ Cikumpay Kecamatan Campaka Kab. Purwakarta dalam rangka Festival "Hideung-Bodas" dan Hari Jadi yang ke-180 Purwakarta tahun 2011. Sinopsis Sanghiyang Wirayudha : Dikisahkan tentang menghilangnya Semar Badranaya dari Padepokan Tumaritis. Menghilangnya Semar ini sudah satu bulan. Jelas hal ini menimbulkan kekhawatiran dari anak-anaknya yaitu Astrajingga atau lebih dikenal sebagai Cepot dan adiknya Dawala. Selain itu Dewi Sutiragen yang merupakan istrinya Semar juga diculik oleh sekelompok Denawa (buta/raksasa) sebagai jaminan untuk mendapatkan pusaka Layang Jamus Kalimusada milik Semar yang dititipkan kepada Raja Yudhistira sebagai Raja Amarta juga saudara tertua Pandawa. Ternyata “minggatnya” Semar dari kediamannya itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dia terhadap Pandawa yang seolah-olah menjadikan pusaka tersebut sebagai jimat atau simbol saja. Seharusnya menurut Semar, pusaka tersebut jangan hanya dijadikan sebagai jimat saja, tetapi harus diterapkan dalam perbuatan sehari-hari. Dalam hal ini, dalang Asep Sunandar seperti mempersonifikasikan pusaka Layang Jamus Kalimusada dengan Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Jelas bahwa dalang Asep Sunandar ini ingin menyesuaikan cerita wayang yang aslinya dari Tanah Hindustan (India) dengan budaya Indonesia. Maka terjadilah apa yang disebut dengan akulturasi budaya antara budaya India dengan budaya Indonesia, dalam hal ini budaya di Tatar Pasundan. Kembali ke isi cerita. Dalam perkembangan cerita, diselingi oleh adegan dialog antara Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dengan Cepot juga warga Purwakarta. Di lain pihak, para Pendawa sedang kelimpungan karena pusaka Layang Jamus Kalimusada menghilang.Ditambah ada gangguan dari kelompok denawa yang ingin merebut pusaka tersebut. Dalam suatu adegan, Cepot mati terpanggang panah yang dilemparkan oleh raja denawa. Tubuh Cepot jatuh di depan ayahnya, yaitu Semar yang pada waktu itu sedang bersemedi. Cepot kemudian dihidupkan lagi oleh Semar, dan dirobah wujudnya menjadi seorang ksatria yang bernama Sanghiyang Wirayudha. Selanjutnya kstaria jelmaan Cepot ini mendatangi para denawa dan mengalahkan raja denawa yang ternyata jelmaan dari tas pusaka Semar. Sedangkan pusaka Layang Jamus Kalimusada itu sendiri berhasil ditemukan oleh Semar Badranaya. #wayang_golek #asep_sunandar_sunarya #sanghiyang_wirayudha

[Pikaserieun] reuni pasukan bodor araya kabeh,bobodoran wayang golek asep sunandar sunarya

1769126
6644
149
01:09:49
18.01.2022

Pikaserieun,reuni pasukan bodor araya kabeh - bobodoran wayang golek asep sunandar sunarya,Pikaserieun,reuni pasukan bodor araya kabeh - bobodoran wayang golek asep sunandar sunarya,Cepot jadi ajengan full tamat,ceramah wayang golek Sebelum mendengarkan wayang golek mari kita do'a kan Alm abah asep sunandar dengan membaca surat alfatihah. wayang golek,cepot jadi raja,WAYANG GOLEK Astrajingga Ngadeg Raja (TAMAT) Dalang Dadan Sunandar Sunarya,sicepot jadi raja,cepot jadi raja,cepot ngadeg raja,cepot debat jeng semar masalah aqidah,cepot dakwah,cepot ngaji tauhid,wayang golek,asep sunandar sunarya,wayang golek giri harja 3,dawala gugat,cepot ngalucu wayang golek bobodoran,wayang golek bikin ketawa,dakwah maripat tingkatan yang paling tinggi wayang golek asep sunandar sunarya,dewa murka, cepot,cepot lucu,cepot dakwah,cepot mabok asep sunandar sunarya,cepot bobodoran asep sunandar sunarya,cepot bodor,cepot kembar,cepot cawokah,cepot rarabi,astrajingga gugat,astrajingga tiwikrama,asep sunandar sunarya,dadan sunandar sunarya,astrajingga,rabi,astrajingga ngadeg raja,astrajingga sabda guru,astrajingga palagan,astrajinggaja diraja,dakwah tauhid semar badranaya,ges ratusan taun nyimpen rahasiah rek dibudalken ayena semar teh saha,lalakon semar ngajadi 5,bambang dewa nurcahya,wayang golek ngaji diri,wayang golek ngaji tauhid semar badranaya,wayang golek ngaji,wayang golek ngaji makrifat,wayang golek ngaji diri maca awak,wayang golek ngaji hakekat,wayang golek ngaji rasa,wayang golek ngaji diri ngaji rasa,wayang golek ngaji jero,wayang golek bobodoran budeg,wayang golek bobodoran terbaru 2021,wayang golek bobodoran lucu pisan,wayang golek bobodoran dalang yogaswara,Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya, carios WIRATA PARWA Kumbakarna Gugur Kresna Murka Cepot Kembar Bayu Suta Pawana Trijaya Sakt Dawala Jadi Raja Jabang Tutuka Semar Gugat Wahyu Cakra ningrat Cepot Cawokah Arimbi Ngadeg Ratu Arjuna Putra Wisanggeni Bima Murka Cepot Da’wah Amar Sakti Budak Buncir Rama Bergawa Mukswa Sobali Pejah Dorna Gugur Sang Hyang Danar Wilis Sang Hyang Dewa Brata Pancawala Lahir Sang Hyang Tunggal Wibawaz Kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat Dewi Nila Ningrum wayang golek, Cuplikan dialog ilmu tauhid Wayang golek Asep Sunandar Sunarya ini tiada lain sebagai media Syi'ar ILMU TAUHID mencontoh jejak DAKWAH para Wali yang menyebarkan Agama Islam salah satunya dalam pertunjukan Seni Wayang golek Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua,, dan semoga Almarhum Abah H. Asep Sunandar Sunarya mendapat tempat yang Istimewa di Sisinya amiin....! Khususon Abah Asep Sunandar Sunarya Al Fatihah .....!! NAON SABABNA PANGNA AGAMA DI KA MANUSA KEN ? Dakwah tauhid Wayang golek asep sunandar sunarya,dakwah tauhid,dakwah tauhid wayang golek asepsunandar sunarya dakwah tauhid ,wayang golek asepsunandar,naon sababna agama manusa,wayang golek,asep sunandar dakwah wayang golek alm asep sunandar sunarya,raja poe ahir nungarajaan dipoeahir wayang golek asep sunandar sunarya,wayang golek,golek wayang golek asep sunandar sunarya full,wayang golek wayang golek bodoran,wayang golek lucu wayang golek asep sunandar lucu wayang golek asep sunandar sunarya mp3 wayang golek asep sunandar sunarya bobodoran wayang golek dakwah full,mp3 wayang golek,wayang golek ceramah wayang golek cepot dakwah,wayang golek cepot lucu wayang golek cepot bodor wayang golek cepot mabok,pepeling wayang golek wayang golek ngaji diri wayang golek ngaji tauhid,lalakon wayang golek wayang golek ngaji hakekat,semar ngaji hakekat cepot dakwah,cepot ngaji tauhid,cepot ngaji rasa cepot mere pepeling,cepot jadi ustadz cepot ceramah,cepot ngaji marifat cepot ngaji hakekat,wayang golek cepot wayang golek ngaji rasa,wayang golek ngaji diri wayang golek ngaji,wayang golek pepeling diri,wayang golek wejangan wayang golek elmu marifat,wayang golek panggeuing ati wayang golek ngaji siki,ngaji siki pepeling semar,semarn gajidiri,semar ngaji hakekat wayang golek pepeling kahirupan wayang golek asep sunandar sunarya lucu wayang golek asep sunandar sunarya mp3 dakwah wayang golek asep sunandar sunarya dakwah wayang golek asep sunandar dakwah wayang wayang golek ceramah agama,wayang golek ceramah lucu ceramah sunda,ceramah lucu ceramah sunda lucu,ceramah lucu sunda,ceramah ceramah cepot,dakwah,dakwah cepot cepot ngaji,ngaji sareat,ngaji hakekat ngaji makrifat,ceramah terbaik ceramah asep sunandar sunarya elmu jero,elmut auhid dakwah tauhid

TIRTA WANARA SUTA Wayang Golek Oleh Alm. H. ASEP SUNANDAR SUNARYA GIRI HARJA III Bandung

26746
0
04:32:01
21.10.2022

Sumber DVD/VCD koleksi Wayang Golek yang beredar dipasaran Kios CD/DVD 2010-2015

Anterja Krama (GSL Majalengka, 2012) - H. Asep Sunandar Sunarya

30924
230
39
05:26:28
18.08.2021

Wayang golék Giriharja 3 pingpinan dalang H. Asep Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Lapang GGM Majalengka dina raraga Gubernur Saba Lembur (H. Ahmad Heryawan) tanggal 13 Februari 2012. Pagelaran ieu nyandak lalakon Anterja Krama atawa Anterja Rarabi. Mung gaduh audiona, teu gaduh videona. Sinigeug, di pakampungan Tumaritis Tegal Gorowong nu ka banasapon wilayah Madukara di Karajaan Amarta, Semar Lurah Kudapawana keur timbal wacana jeung barudakna, Astrajingga katut Dawala. Nu diobrolkeun teu jauh tina kahirupan di alam marcapada. Sabot uplek ngobrol torojol datang Anterja ti Caturpertala dianteur ku adina, Gatotkaca. Anterja nepungan Semar téh ménta réstu rék ngajugjug Karajaan Tawingnarpada. Maksudna rék miluan sayémbara meunangkeun Déwi Ganggi putrina Prabu Ganggapranawa. Indit ka Nagara Tawingnarmada dibaturan ku Gatotkaca, Astrajingga jeung Dawala. Kusabab loba nu ngalamar sang putri, antukna diayakeun sayémbara adu kadigjayaan. Saha-saha nu bisa ngéléhkeun Patih Ganggasakti, jadi salakina Déwi Gangga. Carios salejengna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

[LIVE]WAYANG GOLEK GIRIHARJA 3 || SUKMA DEWA KUSUMA || ASEP SUNANDAR SUNARYA

421902
3232
117
04:54:07
11.04.2022

#AsepSunandarSunarya#SukmaDewaKusuma#Giriharja3#SesepuhPWGSadunya

Wayang Golek Bobodoran - H Asep Sunandar S Cepot Oces Pisan

705175
2105
70
01:27:27
05.07.2018

Wayang Golek Bobodoran - Cepot Oces Pisan Wayang Golek Bobodoran - H Asep Sunandar S Cepot Oces Pisan

Pergiwa Pergiwati (Ciparay, 2010) - H. Asep Sunandar Sunarya

16549
219
50
04:33:56
05.05.2022

🤍 Alhamdulillah, channel abdi ieu tos uih deui sabada dipaok ku akun abal-abal Tesla. Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakan vidéo panggung waktu ngagejrak di Kampung Papak Sérang Désa Mekar Sérang Kec. Ciparay Kab. Bandung, taun 2010. Sanaos seueur adegan nu kapotong, tapi teu ngirangan kana inti carita. Lalakon ieu sok disebut ogé Gatokaca Mangkat Birahi. Rupina carita ieu kalebetna carita sempalan. Sinopsis awal carita. Sinigeug, di padéponan Andong Kancana, Pandita Manihara keur dideuheusan putuna nu kembar nyaéta Pergiwa jeung Pergiwati. Putrina ti Déwi Manuhara, putrina Pandita Manuhara nu tiheula mulang ka alam kalanggengan. Teu kaliwat hadir dina timbal wanana nyaéta pangasuh si kembar, ngaranna Mang Uyu. Pergiwa & Pergiwati téh sihoréng budakna Adipati Arjuna, panengah Pandawa, nu kungsi boga bojo nyaéta Dewi Manuhara. Ku Akina dijurungan nepungan bapana di Madukara. Carios salajengna mangga bandungan dugi ka réngsé. Cag!

Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya - Cepot jadi Raja Sawarga

879126
4903
139
02:33:15
10.09.2022

Pagelaran Wayang Golek Bobodoran H. Asep Sunandar Sunarya (Alm) Mugia Salirana ditempatkeun ditempat nu paling sae , Aamiin... - jara Sabda : 🤍 Bambang Surya Ningrat : 🤍 Cepot Kembar : 🤍 Sukma Sajati : 🤍 Dewi Nila Ningrum : 🤍 Panca Suta : 🤍 Sukma Dewa Kusuma : 🤍 Dewi Priasmara : 🤍 Trijaya Sakti : 🤍 Astrajingga Tiwikrama : 🤍 Dawala Gugat : 🤍 Ilustrasi Amar Sakti : 🤍 Sanghyang Nata Dewa : 🤍 Bambang Melasrana : 🤍 Kombayana Ngalalana : 🤍 Prabu Wiramanaik : 🤍 Jaka Gintiri : 🤍 Sanghyang Danar Wilis : 🤍 -Next Cepot Rarabi : Wisang Geni : Kembang Cangkok : Wahyu Cakra Wirata Parwa : Erawan Palastra : Wanara Suta : Bima Murka : Sayembara Dewi Kunti : Alap-Alap Erawati : Parta Krama : Bambang Pawana Aji : Prabu Nalaka Suraboma Pejah : Jabang Tutuka : Kresna Murka : Dewa Nur Cahya : Bambang Pramudita : Kompilasi Bobodoran Cepot 1 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 2 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 3 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 4 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 5 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 6 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 7 : 🤍

LIVE PAGELARAN WAYANG GOLEK H.DADAN SUNANDAR S I PGH3 - TEMPURAN KARAWANG #putragiriharja3

79746
1434
33
06:21:45
26.11.2022

LIVE PAGELARAN WAYANG GOLEK H.DADAN SUNANDAR S I PGH3 - TEMPURAN KARAWANG#putragiriharja3 #wayang golek #pgh3 #DadanSunandarSunaryaTerbaru2021BobodoranHancipTiwikramaCwr2 #HancipTiwikrama #pghchannel3 #wayanggolekbodoran #dadansunandarsunarya #dadansunarya #dalangdadan #wayanggolekasepsunandarsunarya #wayanggolekasepsunandarsunaryafull #wayanggolekbodoranasepsunandar #wayanggolekasepsunandarsunaryabobodoran #wayanggolekbobodoran #wayanggolekasepsunandar #wayanggolekasepsunandarsunaryalucu #dadansunandarsunaryaterbaru2021 #dadansunandarsunaryabobodoran #dadansunandarsunaryaterbaru2019 #dadansunandarsunaryafull #dadansunandarsunaryalive #dadansunandarsunaryaterbaru #CWR #CeritaWayangRakyat #Cepot #WayangHancip Jangan lupa untuk bergabung dengan group Facebook PGH3 Channel untuk memberikan dukungan, saran & kritik untuk membangun PGH3 Channel lebih aktif lagi upload Video Wayang Golek fullnya dan bisa juga upload kenangan bersama Crew PGH3 : 🤍 🤍asepsunandarsunarya.com dan untuk mengetahui jadwal acara pagelaran Wayang Golek PGH3 bisa di cari di halaman Facebook Dadan Sunandar Sunarya : 🤍 juga check 🤍Asep Sunandar Sunarya Official 🤍 Untuk Job Pagelaran Wayang golek bisa di hubungi langsung ke Manajemen PGH3 : Neng Wayang dengan no : 081320207341 Pak Djajang Rukmana dengan no WA : 082295013345

Pandawa Tutas Nyamur (Paseh, Smd, 2007) - H. Asep Sunandar Sunarya

7901
83
26
05:11:27
29.06.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang H. Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio panggung waktu ngagejrak di Dusun Parumasan Desa Paseh Kaler Kec. Paseh Kab. Sumedang, tanggal 27 Agustus 2007.

WAYANG GOLEK GIRI HARJA 3 || ASEP SUNANDAR SUNARYA || BAMBANG PRAMUDITA

16219
221
2
05:40:40
22.11.2022

#asepsunandarsunarya #giriharja3 #sesepuhpwgsadunya

Wayang Golek Somantri Ngenger - Ki Dalang H.Asep Sunandar Sunarya alm. Giriharja3 Bandung full tamat

11522
66
3
01:31:24
31.08.2021

Wayang Golek - Somantri Ngenger Ki Dalang H.Asep Sunandar Sunarya alm. Giriharja3 Bandung. Mugia almarhum Ki Dalang H.Asep Sunandar Sunarya ditampi Iman Islamna sinareng dihapunteun sagala dosana . Amin Al-fatihah. Mugia Seni Wayang Golek aya penerus kapayuna. #wayanggolek #asepsunandarsunarya #giriharja3

Prabu Suyudana Gugur (Karawang, 2008) - H. Asep Sunandar Sunarya

22712
194
30
06:09:04
21.01.2022

Wayang golék Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang Asép Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman panggung waktu ngagejrak di Alun-Alun Karangpawitan Karawang, tanggal 20 Desember 2008. Perkawis eusi carita mah rupina parawargi tos pada aruninga, margi ieu kalebetna carita galur Mahabharata hususna bagéan tina perang Bharatayuda. Gugurna Suyudana sering ogé disebut Jaya Pupuhan. Tiap dalang béntvn-bénten cara ngadalangkeunana. Rupina pikeun penggemar ki dalang Asép Sunandar mah moal aya bosenna. Béda panggung sok béda bobodoranana. Mung hapunten pisan, dugi ka danget ayeuna, can tiasa ngaplod deui wayang golék Giriharja nu mangrupa video. Rupina tos jarang nu gaduh. Tapi sanaos mangrupa rékaman audio teu ngirangan apresiasi ti para wargi hususna penggemar wayang golék Giriharja 3.

Wayang Golek Asep Sunandar Sunarya - Cepot ngadat semar beger mindo (Layang Jamus kalimusada)

613085
3102
137
02:35:23
03.09.2022

Pagelaran Wayang Golek Bobodoran H. Asep Sunandar Sunarya (Alm) Mugia Salirana ditempatkeun ditempat nu paling sae , Aamiin... - jara Sabda : 🤍 Bambang Surya Ningrat : 🤍 Cepot Kembar : 🤍 Sukma Sajati : 🤍 Dewi Nila Ningrum : 🤍 Panca Suta : 🤍 Sukma Dewa Kusuma : 🤍 Dewi Priasmara : 🤍 Trijaya Sakti : 🤍 Astrajingga Tiwikrama : 🤍 Dawala Gugat : 🤍 Ilustrasi Amar Sakti : 🤍 Sanghyang Nata Dewa : 🤍 Bambang Melasrana : 🤍 Kombayana Ngalalana : 🤍 Prabu Wiramanaik : 🤍 Jaka Gintiri : 🤍 Sanghyang Danar Wilis : 🤍 -Next Cepot Rarabi : Wisang Geni : Kembang Cangkok : Wahyu Cakra Wirata Parwa : Erawan Palastra : Wanara Suta : Bima Murka : Sayembara Dewi Kunti : Alap-Alap Erawati : Parta Krama : Bambang Pawana Aji : Prabu Nalaka Suraboma Pejah : Jabang Tutuka : Kresna Murka : Dewa Nur Cahya : Bambang Pramudita : Kompilasi Bobodoran Cepot 1 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 2 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 3 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 4 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 5 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 6 : 🤍 Kompilasi Bobodoran Cepot 7 : 🤍

Wayang Golek CEPOT KEMBAR Full - Alm. H. Asep Sunandar Sunarya

20657
69
6
03:58:53
16.05.2022

Wilujeng Minton, pagelaran Wayang Gek dina Lakon CEPOT KEMBAR full. Persembahan ti Dalang Alm. H. Asep Sunandar Sunarya. tong hilap jempol srg subscribe na mangga Wayang Golek anu sanesna kango di tonton!!! Wayang Golek BUDAK BUNCIR Full - Asep Sunandar Sunarya 🤍 Wayang Golek SANGHIYANG DANAR WILIS Full - Asep Sunandar Sunarya 🤍 Wayang Golek Bodor - Asep Sunandar Sunarya CEPOT VS BUTA 🤍 Wayang Golek Bodor - Wawan Dede Amung SI GARENG TINJU 🤍 Playlist Wayang Golek 🤍 hatur nuhun #wayanggolek #wayanggolekfull #wayanggolekterbaru #asepsunandarsunarya #bodoranwayanggolek

Cepot Jadi Batara (Bogor, 2005) - H. Asep Sunandar Sunarya

119269
747
64
05:30:10
25.04.2022

Pagelaran wayang golék Giriharja 3 pingpinan Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya ieu mangrupakeun rékaman audio waktu ngagejrak di Balaikota Bogor tanggal 10 Juni 2005.

Ceramah Dalang Asep Sunandar Yang Bikin Semua Pejabat Tertunduk Malu

4022266
20030
637
00:59:43
12.11.2018

Asep Sunandar Sunarya atau sering dipanggil Ki Asep Sunandar Sunarya adalah seorang maestro wayang golek di Indonesia. Selaku dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya konsisten pada bidang garapannya, teu incah balilahan. Wikipedia Lahir: 3 September 1955, Jelekong, Baleendah, Bandung Meninggal: 31 Maret 2014, Bandung Anak: Dadan Sunandar Sunarya, Yogaswara Sunandar Sunarya, LAINNYA Pasangan: Nenah Hayati (m. 1985–2014), Elas Sulastri (m. 1978–1984), Euis Garnewi (m. 1972–1979) Buku: The Birth of Gatotkaca: A Sundanese Wayang Golek Purwa Performance from West Java Saudara kandung: Agus Muhram Sunarya, Ilis Sunarya.

Назад
Что ищут прямо сейчас на
H ASEP SUNANDAR S hang da qua su dung chrome os flex in Hindi свиные ребра xiaomi mix 4 price live malayalam news gugur стс три кота worlds Ay Yapim yelan audio fx Beef Curry Recipe in Malayalam доктор уролог kuchli xakerlar Seiko Padi отдых в таджикистане фотобарабан shadoune dedsafio dlss 3 unlock бустер пак